Mestro har tecknat avtal med Heimstaden Danmark

[mfn_before_post]

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Heimstaden Denmark A/S ("Heimstaden") för leverans av bolagets produkter för energiuppföljning. Sedan tidigare är Heimstadens landsorganisationer för Norge respektive Nederländerna kunder till Mestro och nu adderas Heimstadens danska fastighetsbestånd. Affären innebär att bolaget nu levererar sina tjänster till Heimstadens tre av tio marknader. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 800 TSEK, varav en abonnemangsintäkt om cirka 600 TSEK per år.

Heimstaden har i flera år haft ett dedikerat fokus och resurser på att följa upp samt underhålla sina fastigheter. Att digitalisera och automatisera dessa uppgifter prioriteras av Heimstaden, som i respektive landsorganisation implementerar olika lösningar för optimerad förvaltning, där bland annat energiuppföljning är ett viktigt verktyg.

"Heimstaden Norge har varit kunder till Mestro sedan början av 2020, i september 2021 utökade vi med Heimstadens nederländska bestånd och nu har vi fått förtroendet att även ta in det danska beståndet i Mestro Portal. Jag och alla på Mestro ser fram emot vårt fortsatta och nu utökade samarbete tillsammans med Heimstaden", säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro. 

I dagarna startar implementeringen av Heimstadens danska fastighetsbestånd i Mestro Portal. Det blir Heimstadens tredje landsorganisation som väljer att nyttja bolagets tjänster för energiuppföljning under de senaste två åren. 

”Vi har genom Mestros energiuppföljningssystem fått ett uppskattat verktyg för energianalys, energieffektivisering och rapportering. Just därför ser vi nu fram emot att ta nästa steg och tillsammans med det danska teamet utöka möjligheterna för en mer detaljerad uppföljning av energianvändningen till våra danska fastigheter. Systemet blir ett viktigt verktyg i vårt arbete i att optimera fastigheterna och att uppnå våra hållbarhetsmål”, säger Patrik Nilsson, Head of Group Energy Management på Heimstaden.  

Avtalet avser ett totalt kontraktsvärde under första året som uppgår till cirka 800 TSEK, varav cirka 600 TSEK avser årliga repetitiva abonnemangsintäkter.

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder. Genom deras värderingar Care, Dare och Share skapar de värden för våra ägare och omtänksamma boenden för sina kunder. De äger ca 150 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om ca SEK 290 mdkr. För mer information se www.heimstaden.com.

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe