Mestro har tecknat avtal med Malmö Stad – Sveriges tredje största kommun satsar på energibesparing

[mfn_before_post]

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelade den 4 februari 2022 att bolaget fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. Beslutet har nu vunnit laga kraft och Malmö Stad har idag tecknat avtal med Mestro som leverantör av sitt energiuppföljningssystem. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 5,8 MSEK över 6 år, varav 3,5 MSEK är abonnemangsintäkter.

Det var den 4 februari 2022 som Mestro stolt kunde meddela att Bolaget vunnit Malmö Stads upphandling om ett nytt energiuppföljningssystem. Malmö Stad motiverade valet av Mestro med att plattformen uppvisar “bästa förhållandet mellan pris och kvalitet”. Tilldelningsbeslutet har nu vunnit laga kraft och avtal har tecknats.

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer ett molnbaserat system som automatiskt samlar in, analyserar och visualiserar kundernas energidata i realtid. Genom Mestros mjukvaruplattform kan företag och organisationer spara energi samt minska sina kostnader och sitt klimatavtryck redan från första året som tjänsten implementeras.

Implementeringen av Malmö Stads fastigheter startar omgående.

Om Malmö Stad
Malmö Stad är Sveriges tredje största kommun. Malmö Stad är en av Malmös största arbetsgivare med ca 26 000 anställda. Organisationen består av 14 förvaltningar med olika ansvarsområden. Malmö Stad bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, vilket ställer krav på innovativa produkter, lösningar och idéer. Detta vill Malmö Stad utveckla tillsammans med leverantörer. Malmö Stad vill ständigt hitta nya vägar att minska stadens klimat- och miljöpåverkan genom att göra det miljövänliga alternativet till det självklara alternativet.
För mer information se www.malmo.se

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe