Mestro ingår partnerskap med Myrspoven – blir dataleverantör till AI-driven energioptimering

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) ingår ett partnerskap med Myrspoven för att leverera insamling av energidata. Myrspoven, som tillhandahåller en mjukvarulösning för AI-driven energioptimering av fastigheter, kommer att använda den insamlade energi- och hållbarhetsdatan för att förenkla sitt sitt erbjudande gentemot sina kunder. Myrspoven blir Bolagets första partner för leverans av datainsamling, med ambitionen att växa detta affärsområde.

Myrspoven, som levererar energioptimering i byggnader med hjälp av AI, tecknar samarbetsavtal med Mestro i syfte att låta Bolaget samla in energidata till Myrspovens tjänster. Genom partnerskapet kommer Mestro att kunna samla in data för el, fjärrvärme samt fjärrkyla åt Myrspovens kunder. Idag har Myrspoven några av Sveriges största fastighetsägare som kunder, såsom Vasakronan, Hemsö, Humlegården och Stockholms Stad. Med Mestro får Myrspoven möjlighet att visa upp den energibesparing som fastighetsägaren får ta del av genom att nyttja Myrspovens tjänster.

“Mestro har sedan dag ett varit unika med att leverera hela värdekedjan av energiuppföljning – dvs. att samla in, analysera och visualisera energi- och hållbarhetsdata. I samarbetet med Myrspoven får vi nu äntligen visa upp att det vi jobbat på i 18 år – att samla in energidata – går att nyttja på många sätt. Mestro Collect är en stark motor för insamling av all typ av data och vi ser fram emot att sluta fler liknande partnerskap, för att ge affärsvärde både till partners och kunder. Helt enkelt en win-win-win för alla!", säger Kristin Berg, VD på Mestro.

Förutom energioptimering erbjuder Myrspoven tilläggstjänster för spotprisstyrning avseende el och även optimering av fjärrvärmeeffekt. Deras mjukvarulösningar är oberoende av fastighetens existerande system och kräver heller ingen ny hårdvara. Myrspovens tjänster hjälper fastighetsägare att spara energi men även att nå bättre resultat när fastigheter miljöcertifieras. För att styrka effekten av sina tjänster väljer nu Myrspoven att ta in Mestros energiuppföljning, för att påvisa resultatet av energiminskande insatser för slutkund. 

“Fastighetsbranschen genomgår en digitaliseringsresa och i takt med den ser vi också att beslutsfattandet blir allt mer datadrivet. Just därför är vi oerhört glada över att ingå ett partnerskap med Mestro, som kommer att ge våra kunder mer insikt i sin energianvändning och därmed också kunna mäta effekten av Myrspovens lösningar. Med Mestros data verifierar vi våra båda tjänster och levererar en energismart framtid till våra kunder – tillsammans", säger Anders Kallebo, VD på Myrspoven.

Samarbetsavtalet innebär initialt att Myrspoven kommer att använda Mestros insamling av energidata för befintliga och nya kunder som ansluter sig till Myrspovens tjänster. Mestro, som erbjuder hela värdekedjan av energiuppföljning, väljer nu att på bredare front leverera enskilda delar av sitt erbjudande för att nå nya målgrupper och hjälpa fler fastighetsägare att ta kontroll över sin data. Bolaget ser fram emot att välkomna både fler partners och kunder som enbart söker en leverantör för datainsamling. 

Avtalet träder ikraft omgående och Myrspovens datainsamling har startat hos Mestro per idag. Då avtalet är beroende av Myrspovens portfölj av befintliga samt nya kunder anser Bolaget det svårt att estimera ett ordervärde för samarbetsavtalet. 

Om Myrspoven
Myrspoven AB är en ledande expert inom AI-baserade energioptimeringslösningar för fastighetsbranschen. Genom att använda den senaste teknologin inom artificiell intelligens och dataanalys arbetar Myrspoven med att hjälpa fastighetsägare att reducera energikostnaderna, förbättra hållbarheten och minska koldioxidavtrycket. Med en stark grund i både energi- och IT-sektorerna erbjuder Myrspoven innovativa lösningar som bidrar till att fastigheter blir en del av lösningen på energikapacitetsbristen. Myrspoven verkar främst i Sverige och Norden, men har även kunder i Storbritannien, Tjeckien och USA.

Här lägger vi en Iframe