Mestro inleder samarbete med George Washington University för research om den amerikanska marknaden

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbete med Center for International Business Education and Research vid George Washington University (“GW-CIBER”) i Washington, D.C. Bolaget kommer att delta som partnerbolag i en kurs vid fakulteten under våren med syftet att studenterna vid kursen ska få presentera en skräddarsydd expansionsplan för den amerikanska marknaden.

Under vårterminen kommer studenter vid kursen “Sweden Global Business Project: International Business of Sustainable Energy” vid George Washington University att matchas med tre svenska bolag och under kursens gång undersöka samt presentera bolagets möjligheter för expansion till den amerikanska marknaden. 

Kursen, som genomförts ett flertal gånger tidigare, syftar till att ge studenterna praktiska erfarenheter av att agera likt management-konsulter och ge bolagen värdefulla insikter för att etablera och skala sin verksamhet på den amerikanska marknaden. Tidigare år har kursen bl.a. fokuserat på att hjälpa bolag inom health tech, clean tech och startups. Årets fokus för kursen är att etablera svenska bolag inom sfären för hållbara energilösningar. 

“USA är en stor, komplex marknad. Det fick vi uppleva på nära håll genom vår medverkan i Energimyndighetens och Svenska Handelskammarens acceleratorprogram SKYLINE i New York. Genom samarbetet med George Washington University hoppas vi nu få än mer insikter kring var och för vem våra produkter och tjänster skulle kunna passa bäst på den amerikanska marknaden. För visst är det ett land – men det är 52 väldigt olika delstater, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Med studenternas hjälp hoppas Mestro kunna kartlägga USA-marknaden och dess delstater för att se vilka delstater som kan vara fördelaktiga att gå in i kopplat till lokala lagar, skattelättnader, bolagskoncentration och infrastruktur. Kursen leds av svenska Dr. Anna Helm, som med över 20 års erfarenhet av forskningsstudier vid amerikanska universitet kommer vägleda studenterna i att förstå och kombinera det svenska och amerikanska perspektivet. 

“Metodiken som vi använder oss av i kursen bygger på samma ramverk som de stora management-byråerna arbetar efter. Som medverkande bolag får man chansen att ta del av väldigt genomarbetade analyser, samtidigt som man ger studenter möjligheten att applicera sina kunskaper på ett verkligt case. Jag är oerhört glad över att Mestro har valt att delta och tror att det finns stor potential för lösningar likt deras att lyckas i ett USA som just nu skriker efter verktyg för att genomföra den stora, gröna omställningen", säger Dr. Anna Helm, Director vid Center for International Business Education & Research (GW-CIBER) & Associate Teaching Professor of International Business. 

Kursen “Sweden Global Business Project: International Business of Sustainable Energy” löper från januari till april och avslutas med en presentation och rapport. Mestro deltar i kursen i syfte att göra efterforskningar inför en eventuell etablering på den amerikanska marknaden och har i nuläget inga uttalade ambitioner om att gå in brett i USA.

Här lägger vi en Iframe