Mestro lanserar guide för upphandling av energiuppföljning – vill nyansera beslutsunderlaget för offentliga aktörer

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) släpper idag en guide till offentlig upphandling av energiuppföljningssystem. Allt fler offentliga fastighetsägare letar nu lösningar inom energiuppföljning och hållbarhetsrapportering när de regulatoriska kraven från EU ökar. Mestro vill hjälpa fastighetsägare med sin guide som presenterar fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar samt förslag på frågor som bör ställas under en upphandling av energiuppföljningssystem. Guiden finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

I guiden “Offentlig Upphandling av Energiuppföljningssystem” vill Mestro underlätta offentliga fastighetsägares arbete i utformningen av en upphandling. I kapitel som presenterar fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar, regulatoriska krav och strategiska ställningstaganden, bjuder Mestro läsaren på viktiga insikter för att skapa en så effektiv och måluppfyllande upphandling som möjligt. 

“Som teknisk leverantör till många offentliga fastighetsägare är vi väldigt ödmjuka inför processen med att upphandla en ny tjänsteleverantör. Med den här guiden vill vi ge tips och råd till de som utformar en upphandling kring vad de borde tänka på och uppmana upphandlare att prata – med flera aktörer – innan de formulerar sin upphandling för att förankra en tydlig bild av vad som är målet och hur det ska uppnås rent tekniskt”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Guiden är framtagen mot bakgrund av att det i fastighetsbranschen utvecklats olika alternativ till lösningar för energioptimering, som alla har sina särskilda för- och nackdelar samt förutsättningar Det är därför av yttersta vikt att kunden kan ställa krav baserade på sina unika behov samt att beställaren har koll på vilka frågor som måste besvaras internt för att säkerställa att den mest effektiva lösningen upphandlas.

“Fastighetsbranschen står idag inför betydande utmaningar, och sektorn svarar för en betydande del av Sveriges totala utsläpp. Det är därför avgörande att offentliga fastighetsägare har alla förutsättningar att göra sina fastigheter mer hållbara”, fortsätter Kristin Berg.

Guiden publiceras idag och finns tillgänglig för allmänheten på Mestros hemsida. Här kan du läsa guiden. 

Här lägger vi en Iframe