Mestro lanserar strategisk hållbarhetsrådgivning

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget breddar sitt erbjudande genom att nu också erbjuda strategisk hållbarhetsrådgivning. Den nya tjänsten kommer av det ökade behovet från marknaden att kartlägga samt lansera initiativ för att uppnå de regulatoriska krav som ställs på fastigheters hållbarhet från EU. Erbjudandet kommer att levereras av Bolaget i nära samarbete med välkända partnerbolag.

Tidigare i höstas meddelade Mestro att man genomfört en riktad nyemission. Nettolikviden från denna skulle möjliggöra Bolagets fortsatta internationella expansion och affärsutveckling av erbjudandet för att stötta sina kunders hållbarhetsarbete. Nu lanserar Mestro strategisk hållbarhetsrådgivning, med fokus på att kartlägga kundens behov och vägleda mot insatser för att uppnå EU:s regulatoriska krav. Erbjudandet blir unikt i sitt slag då den strategiska rådgivningen baseras på den energi- och hållbarhetsdata som Mestro samlar in i kombination med andra datakällor inom organisationen.

“Det är 73 månader kvar till 2030, året då många bolag har sagt att de ska uppnå sina hållbarhetsmål. Samtidigt instiftas nya lagar inom EU som inom kort även kommer att tillämpas i Sverige. Vi ser att förståelsen för de komplexa lagkrav som nu rullas ut är begränsad och med vår nya stragiska hållbarhetsrådgivning vill vi vara den guidande parten i den här transformationen”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Vägledningen och de föreslagna åtgärderna syftar till att rusta kunden inför de regulatoriska krav som inom kort kommer att tillämpas inom EU och i Sverige, där bl.a. fastigheter inom en viss energiklass inte kommer att få säljas eller hyras ut. 

Med sin strategiska hållbarhetsrådgivning kommer Mestro bl.a. att erbjuda sina kunder en genomgripande workshop, för att analysera och identifiera kundens behov av hållbarhetsåtgärder och sedan leverera en rapport med föreslagna åtgärder, med målet att vidareutveckla kundens energi- och hållbarhetsarbete. I samband med rapporten kommer kunden även att delges förslag på operationella insatser som kan utföras internt, i samarbete med Mestro eller ett av Bolagets partnerbolag. 

Vårt mål är att ingen av våra kunder ska ha en fastighet som inte går att sälja eller hyras ut givet en bristande energiprestanda. Med vår nya satsning på strategisk hållbarhetsrådgivning kommer vi att med befintlig data kunna erbjuda värdefulla rekommendationer som leder till både hållbarhet och lönsamhet. ‘Stranded assets’ är ett uttryck jag hoppas aldrig behöver översättas till svenska”, säger Ellen Z. Westerlund, Affärschef på Mestro. 

Strategisk hållbarhetsrådgivning kommer att erbjudas via Mestros avdelning Customer Experience och till nya samt befintliga användare av Mestros produkter. Rådgivningen baseras bl.a. på den energi- och hållbarhetsdata som Mestro samlar in, analyserar och visualiserar åt kunden i Bolagets plattform Mestro Portal.

Här lägger vi en Iframe