Mestro påbörjar sista delen med PostNord – ramavtalets samtliga delar nu avropade

I december 2021 tecknade Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) ett ramavtal med PostNord Sverige AB (“PostNord”) där första implementeringssteget avsåg svenska logistikanläggningar. Mestro kan idag meddela att samtliga delar i avtalet nu avropats. Som meddelades redan 2021 uppgår de totala abonnemangsintäkterna till cirka 500 TSEK per år nu när samtliga delar i avtalet ingår.

Den 21 december 2021 kunde Mestro meddela att PostNord valt bolagets tjänster för energiuppföljning. Nu kan Bolaget stolt meddela att PostNord valt att avropa samtliga delar av avtalet och därmed implementerat Mestros energiuppföljning i ca 140 stycken anläggningar av större karaktär i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt cirka 250 servicekontor. 

“PostNord är en stor aktör och arbetsgivare på den nordiska marknaden och hela Mestro är oerhört stolta över att få bidra med våra tjänster i deras hållbarhetsarbete. Att de nu implementerat samtliga delar av avtalet visar på att de omsätter sina höga mål i praktiken och rustar sig inför 2030. Vi ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med PostNord”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Avtalet innefattar nu samtliga delar som berörts i ramavtalet och därmed beräknas de totala abonnemangsintäkterna uppgå till cirka 500 TSEK per år. Avtalet sträcker sig över fyra år, med möjlighet till förlängning ett år i taget under ytterligare tre år.

Om PostNord
PostNord är en av de ledande leverantörerna av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. PostNord är en av Nordens största arbetsgivare med drygt 26 500 anställda och omsatte under 2022 40,2 MDR SEK. Under 2022 hade PostNord minskat sitt klimatavtryck med 42 procent jämfört med 2009 års nivå. PostNords nya långsiktiga mål är att vara fossilfritt till år 2030.

Här lägger vi en Iframe