Mestro publicerar rapporten “CSRD Avkrånglat” – vill guida fastighetsägare kring EUs nya direktiv

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) lanserar en ny rapport för fastighetsägares kravefterlevnad inom det nyligen framtagna EU-direktivet CSRD. Rapporten, som går under namnet “CSRD Avkrånglat”, är den första i sitt slag att informera om vad rapporteringsdirektivet och dess underliggande standard ESRS innebär specifikt för fastighetsbranschens framtida hållbarhetsrapportering.

Inom EUs gröna giv, satsningen på att ställa om den europeiska unionen till mer hållbara lösningar, har det lanserats ett antal regulatoriska krav för att driva på den gröna omställningen. Ett av dessa är CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som syftar till att få företag inom EU att bidra till en mer hållbar utveckling av unionen. EU vill med direktivet få företag att ta hänsyn till en rad faktorer och redovisa hur deras verksamhet påverkar samhället sett till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Hållbarhetsrapporteringen, som tidigare varit en frivillig del av årsredovisningen, går nu till att vara en obligatorisk del av förvaltningsberättelsen. Hur denna typ av hållbarhetsrapportering ska upprättas i linje med CSRD beskrivs i den underliggande standarden ESRS (European Sustainability Reporting Standards). 

Mestro har med anledning av det kommande CSRD-direktivet tagit fram en rapport under namnet “CSRD Avkrånglat”, som syftar till att på ett enkelt och begripligt sätt förklara CSRD, ESRS samt hur och när de nya ramverken kommer att påverka fastighetsägare och deras hållbarhetsrapportering. Rapporten publicerades på Mestros hemsida under gårdagen och har redan skapat stort intresse bland fastighetsägare. 

“Ambitionerna från EU är höga – för de allra största bolagen handlar det om att genomföra en omfattande analys för att utröna vilka av de ca 1100 datapunkterna de behöver rapportera kring. Vi ser att den snabba omställningen och bristen på information skapar oro i branschen. En oro som vi vill stilla. Vi vill ge fastighetsägare den vägledning som behövs i väntan på EUs utlovade branschspecifika standarder. En vägledning som är efterlängtad. Det märkte vi framförallt vid publiceringen av rapporten som blev vårt mest öppnade nyhetsbrev någonsin. Nu ska vi fortsätta vara ett stöd till våra kunder, inte minst genom vår tjänst för strategisk hållbarhetsrådgivning”, säger Kristoffer Paldeak, Chief Marketing Officer på Mestro. 

CSRD kommer att träda i kraft gradvis, där företag med högre omsättning och fler anställda kommer att vara de första att rapportera enligt det nya direktivet. Första rapporteringen kommer att ske under 2025, då 2024 års data kommer att lämnas in. 

Rapporten “CSRD Avkrånglat” är tillgänglig för alla och finns att ladda ner på Bolagets hemsida.

Här lägger vi en Iframe