Mestro släpper benchmarkrapport om energianvändningen i svenska fastigheter 2021

[mfn_before_post]

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har för andra året i rad tagit fram en datarapport kallad Mestro Summit som visar energianvändningen i svenska fastigheter. Mestro delar i rapporten med sig av aggregerad och anonymiserad data från bolagets över 100 kunder i syfte att skapa att skapa en benchmark för svensk energianvändning.

I årets upplaga av Mestro Summit presenterar bolaget energidata för bostäder, kontor och lokaler. I olika grafer får läsaren ta del av vad som är hög respektive låg energianvändning för olika typer av fastigheter och inom olika energislag. El, fjärrvärme och fjärrkyla visas upp över året och ner på dagsnivå, vilket synliggör potentialen i att spara energi under bl.a. röda dagar och helger. Mestros ambition är att visa upp den stora mängd data som bolaget analyserar och samtidigt uppmuntra till en transparens inom fastighetsbranschen för energiuppföljning, något som inte funnits innan.

“Mestro Summit är ett av våra hjärteprojekt på Mestro – ett sånt som startas igång med nyfikenhet och passion, just för att vetskapen om att projektet kommer att göra skillnad finns där. Jag hoppas att årets rapport kommer ge fastighetsägare mer insikt i svenska fastigheters energianvändning och att allt fler kommer att få upp ögonen för den enorma energibesparingspotential som finns i att aktivt följa upp sin energianvändning”, säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro.

Mestro ser att allt fler aktörer på marknaden visar ett ökat intresse för att mäta och följa upp sin energianvändning som en effekt av både nya lagkrav och en allt mer digitaliserad fastighetsbransch. Första upplagan av Mestro Summit satte fokus på hur energianvändningen hade förändrats under pandemin, där 2021 års version nu tar vid och visar på fortsättningen av pandemins energianvändning – och trenderna framåt. Till den andra upplagan av Mestro Summit har bolaget förfinat sina uträkningar och även lagt till en Sverige-karta, som jämför användningen mellan olika svenska städer.

Datarapporten Mestro Summit publiceras idag på bolagets hemsida och går att läsa här.

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe