Mestro släpper benchmarkrapport om svenska fastigheters energianvändning under energikrisen

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) släpper idag sin årliga rapport “Energi i Fastigheter 2022”, som för tredje året i rad ger läsaren insikter om energianvändningen i svenska kontor och bostäder. Mestro delar i rapporten med sig av aggregerad och anonymiserad data från bolagets över 100 kunder i syfte att skapa en benchmark för svensk energianvändning.

I rapporten “Energi i Fastigheter 2022” som energiuppföljningsbolaget Mestro släpper idag blir det tydligt att svenskarna lyckades sänka sin energianvändning. Under andra halvåret av 2022 förbrukades cirka 3 TWh mindre el än den prognos som Bolaget med hjälp av machine-learning tog fram i början av hösten, baserad på data från Svenska kraftnät om energianvändning genom åren. Det motsvarar elanvändningen i 150 000 villor årligen. 

“Att vi behöver minska vår energianvändning är ingen nyhet. Fastigheter står idag för 40% av den. Just därför blir jag stolt och glad över att vi kan släppa en rapport som denna; en rapport som hjälper och guidear fastighetsägare i vilka nyckeltal som bör sättas för en fastighets energianvändning och det baserat på vilken typ av fastighet det gäller. För visst skiljer sig kontor gentemot bostäder, vilket vi sett inte minst under pandemin”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Rapporten, som baseras på aggregerad och anonymiserad data från Mestros över 100 kunder, presenterar trender för energianvändningen i flerbostadshus och kontorsfastigheter under 2022. I olika grafer får läsaren ta del av vad som är hög respektive låg energianvändning för att på så sätt etablera en s.k. “Benchmark”. Mestros ambition med rapporten är att visa upp den stora mängd data som bolaget analyserar och samtidigt uppmuntra till en ökad transparens inom energiuppföljning. 

“Jag välkomnar och hoppas på att fler aktörer på marknaden delar med sig av sin data och sina insikter. Tillsammans kan vi driva förändringen!”, avslutar Kristin Berg. 

Rapportens lansering firas ikväll med ett mingel på Mestros kontor i centrala Stockholm med ett 60-tal inbjudna gäster från fastighetsbolag. Rapporten finns nu tillgänglig för allmänheten på Mestros hemsida. Här kan du läsa rapporten.

Här lägger vi en Iframe