Mestro tecknar avtal med Bonnier Fastigheter – adderar flertal ikoniska Stockholmsfastigheter

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Bonnier Fastigheter AB (“Bonnier Fastigheter”) för leverans av bolagets produktsvit inom energiuppföljning. Bonnier Fastigheters välrenommerade portfölj består av kontor, bostäder, butiker, hotell och lager i fastigheter som anses vara landmärken för Stockholms stadsvy.

Bonnier Fastigheter är ett familjeägt bolag inom Bonnier-koncernen som äger och förvaltar fastigheter. Nu sker nästa satsning för fastighetsbeståndet i form av energieffektivisering och fokus på hållbarhet.
 
I höstas anställdes Mook Changrachang som Bonnier Fastigheters första energistrateg för att ytterligare stärka organisationen för att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål. Efter en gedigen genomgång av det egna beståndet och leverantörer inom energiuppföljning har Bonnier Fastigheter valt Mestros tjänster för att ta kontroll över sin energi- och hållbarhetsdata.
 
“I över 18 år har vi byggt det som idag är en av Sveriges främsta plattformar för energiuppföljning och att välrenommerade bolag som Bonnier Fastigheter väljer Mestro är det yttersta beviset på detta. Vi ser fram emot att tillsammans jobba med deras energi- och hållbarhetsfrågor i några av Stockholms finaste fastigheter”, säger Kristin Berg, VD på Mestro.
 
Mook Changrachang utsågs i december som en av Fastighetsbranschens “35 under 35” av Fastighetsnytt och leder nu arbetet med att energieffektivisera Bonnier Fastigheters portfölj.
 
“För oss har det varit viktigt att hitta en leverantör som uppfyller våra behov idag, men samtidigt fortsätter att utveckla sina tjänster så att vi kan följa de regulatoriska krav som är på väg. Mestros produkt med flexibla integrationsmöjligheter mot andra plattformar samt möjlighet att leverera kvalitet av mätdata som vi vill ha, var det som avgjorde vilken leverantör valet föll på. Tillsammans med Mestros kundorienterade medarbetare i kombination med deras grafiskt tilltalande produkter tror jag att Mestro är rätt för oss. Nu hoppas jag att vi tillsammans med Mestro kommer kunna skapa den förflyttning som vi och branschen behöver för att bidra till klimatomställning”, säger Mook Changrachang, Energistrateg på Bonnier Fastigheter.
 
Om Bonnier Fastigheter
Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostad och Invest.

Här lägger vi en Iframe