Mestro tecknar avtal med Catena och lanserar ny effektiv implementeringsprocess

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Catena AB (“Catena”) för leverans av bolagets produktsvit inom energiuppföljning. Unikt med affären är att Mestro innoverat den tekniska implementationen och levererat en för bolaget i särklass effektiv uppsättning av Catenas fastigheter. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 700 TSEK, varav en årlig abonnemangsintäkt om cirka 520 TSEK per år.

Catena, som är ett börsnoterat bolag som äger logistikfastigheter, har valt Mestros produkter för att arbeta proaktivt med att följa upp och energieffektivisera sina fastigheter. Redan under de inledande dialogerna delade Catena med sig av grundläggande data om sina fastigheter som gjorde att Mestro kunde testa ut sin nya metodik för att sätta upp Catenas fastigheter i bolagets produkt Mestro Portal. En process som för många aktörer på marknaden tar månader då komplexa fastighetssystem ska kopplas ihop, men som för Mestro tog ett fåtal dagar. 

“Catena är den första kunden där Mestro testar en ny, automatiserad och effektiv uppsättning som vi utvecklat under lång tid. Den nya metodiken har möjliggjort att Catena inom loppet av några dagar kunnat se hela sitt fastighetsbestånd och energideklarationer i Mestro Portal. Denna metod öppnar upp för att nya och befintliga kunder snabbare och smidigare kommer att få sin fastighetsinformation i Mestro Portal och en effektiv start på sin resa tillsammans med Mestro”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Catena äger och förvaltar över 120 logistikfastigheter i fem regioner. Att de nu väljer att ta in Mestros produktsvit är ett steg i att få bättre kontroll över sin energi- och hållbarhetsdata och att proaktivt effektivisera sina fastigheter tillsammans med sina hyresgäster. 

Avtalet avser ett totalt kontraktsvärde under första året som uppgår till 700 TSEK, varav cirka 520 TSEK avser årliga repetitiva abonnemangsintäkter. 

Om Catena
Catena AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. Totalt har Catena fler än 120 fastigheter i Sverige och Danmark.

Här lägger vi en Iframe