Mestro tecknar avtal med Pandox – går in i fyra nya europeiska länder

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Pandox AB (“Pandox”), norra Europas ledande ägare av hotellfastigheter, för leverans av bolagets produktsvit inom energiuppföljning. Avtalet innefattar ca 150 hotellfastigheter i 10 länder, varav Storbritannien, Irland, Belgien och Österrike är nya länder för Mestro. Implementeringen kommer att ske i faser, varav den första innefattar de nordiska länderna.

Pandox är norra Europas ledande hotellfastighetsbolag som äger och hyr ut hotellfastigheter till ledande hotelloperatörer. Bland hyresgästerna återfinns många välkända hotellkedjor, som Scandic Hotels, Leonardo Hotels, Hilton, Radisson, NH Hotels och Strawberry Hotels (fd Nordic Choice Hotels). Portföljen består av 158 hotell i 12 länder. Pandox är noterat på Nasdaq Stockholm.
 
“Att Mestro nu får checka in i ytterligare fyra länder känns oerhört kul. Vi har genom åren haft ett flertal hotellkunder och därmed utvecklat specifik funktionalitet för dessa; såsom att dela energi- och vattenanvändning på antalet gästnätter samt mätning av matavfall. Pandox är en fastighetsägare som har höga ambitioner och vi ser fram emot att bidra till att kunna göra hotellvistelser i Europa än mer hållbara”, säger Kristin Berg, VD på Mestro.
 
Pandox har valt att komplettera befintligt hållbarhetssystem med Mestros plattform för energiuppföljning för att kunna analysera och visualisera sin energi- och vattendata på ett mer effektivt, flexibelt och säkert sätt. Ambitionen är att automatisera denna process för att minska felaktigheter i inmatning orsakade av den mänskliga faktorn genom att ta in datan direkt från energileverantörer samt möjligheten att koppla upp mot undermätare direkt i systemet. Något som är viktigt i deras ambitiösa hållbarhetsmål om att nå sina Science Based Targets, vilka är inskickade och väntas godkännas inom kort. Detta då deras resultat måste gå att följa på detaljerad nivå per fastighet.
 
“Korrekt data är kritiskt för att kunna bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete med tanke på kommande lagstiftning såsom CSRD-direktivet och för att klara en granskning av datan. Dessutom bidrar det till att rätt investeringsprioritet fattas. Med Mestro Portal kommer detta arbete att underlättas avsevärt och vi ser fram emot att använda Mestros tjänster i de länder vi verkar”, säger Caroline Tivéus, SVP Director of Sustainable Business på Pandox.
 
Avtalet innefattar fyra faser, där Mestros produkter och tjänster kommer att implementeras gradvis. Den första fasen påbörjas omgående och gäller de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därefter följer ytterligare tre faser för implementering i Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Österrike samt Irland. Pandox har även fastigheter i Schweiz och Kanada som inte ingår i detta avtal, men ambitionen är att i framtiden kunna erbjuda Mestros tjänster även på dessa marknader.
 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att äga och hyra ut hotellfastigheter under långa omsättningsbaserade hyresavtal med internationella och regionala hotelloperatörer, samt i vissa fall driva hotellverksamhet i egenägda hotellfastigheter. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 158 hotell med cirka 35 600 rum i 12 länder.

Här lägger vi en Iframe