Mestro tecknar ramavtal med bostadskoncernen Heimstaden

[mfn_before_post]

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med Heimstaden AB (“Heimstaden” eller “Koncernen”) för att leverera Bolagets produkter inom energiuppföljning. Intentionen med ramavtalet är att förenkla leverans av Bolagets produktsvit till samtliga av koncernens marknader. Per idag nyttjas Mestros tjänster i tre av Heimstadens tio landsorganisationer som totalt äger ca 150 000 lägenheter.

Ramavtalet är av strategisk vikt för Mestro, då det öppnar upp för en geografisk expansion till Europas största fastighetsmarknader, såsom Tyskland och Storbritannien. Ramavtalet träder i kraft omgående och Mestro planerar en dialog med flera av Heimstadens övriga landsorganisationer inom kort. Heimstaden har fastigheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Island, Polen, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. 

Genom det ramavtal som ingåtts mellan Heimstadens förvaltningsbolag och Mestro sätts övergripande ramar för prissättning, utbud och leverans bolagen emellan. Detta kommer efter att tre av Heimstadens landsorganisationer – Norge, Danmark samt Nederländerna – redan valt att bli kunder till Mestro. Detta har lett till att resten av koncernen nu följer efter med Mestro som det föredragna valet. Syftet är att förtydliga och förenkla för samtliga av Heimstadens landsorganisationer att genomföra sin energiuppföljning med Mestros produktsvit.

Bolaget bedömer det svårt att i dagsläget uppskatta ett totalt avtalsvärde för de sju nya marknaderna, då detta är helt nya länder och nya förutsättningar för Mestro. Enskilda större avrop från ramavtalet kommer att offentliggöras löpande. De samlade årliga abonnemangsintäkterna för Heimstadens tre befintliga landsorganisationer som idag använder Mestro uppgår till cirka 800 tkr.

“Sedan början av 2020 har Heimstaden Norge varit kunder till Mestro och genom förtroendet vi skapat har vi fått möjligheten att leverera våra tjänster även till organisationerna i Danmark och Nederländerna. För oss är det ett av de bästa betygen på kundnöjdhet i verkligheten – att våra kunder vill ha mer av våra tjänster. Jag och hela teamet på Mestro ser fram emot ett fortsatt förtroende och nära samarbete med Heimstaden”, säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro. 

Mestros produkter inom energiuppföljning hjälper Heimstaden att optimera sina fastigheters energianvändning, bl.a. genom att identifiera baslast och effekttoppar. Detta är en viktig del i koncernens hållbarhetsarbete för att minska sina koldioxidutsläpp samt inköp av energi.

Historiskt sett har Mestro tillsammans med kunder som Balder och Niam kunnat etablera sig på nya marknader. Det nya ramavtalet möjliggör en liknande resa även för Mestro tillsammans med Heimstaden. 

Om Heimstaden
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder. Genom deras värderingar Care, Dare och Share skapar de värden för våra ägare och omtänksamma boenden för sina kunder. De äger ca 150 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om ca SEK 290 mdkr. För mer information se www.heimstaden.com 

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe