Mestro tecknar ramavtal med investmentbolaget CapMan

[mfn_before_post]

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med CapMan Real Estate Oy (“CapMan” eller “Koncernen”) för leverans av bolagets produktsvit inom energiuppföljning. I samband med att ramavtalet tecknas implementeras Mestros produkter i CapMans fastigheter på den svenska, norska samt danska marknaden. De årliga abonnemangsintäkterna i dessa länder beräknas uppgå till cirka 300 TSEK.

Den internationella koncernen CapMan äger och förvaltar fastigheter på ett flertal nordeuropeiska marknader. Med kontor i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, London och Luxemburg har de fastigheter inom bostad, kontor, logistik, retail samt hotell. Valet föll på Mestro som leverantör för deras energiuppföljning, då bolaget levererar sina tjänster på samtliga av CapMans marknader.

“Att CapMan väljer Mestro är självklart oerhört glädjande. Att ett investmentbolag med deras renomé väljer oss baserat på vårt hållbarhetsfokus och tillgängliga support gör det bara ännu bättre. Jag ser fram emot att tillsammans med mitt team leverera våra tjänster till CapMan och förhoppningsvis låta samarbetet växa till fler marknader”, säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro.

Mestro och CapMan har sedan en tid tillbaka haft ett pilotprojekt i Sverige, Norge och Danmark och nu har CapMan valt att gå vidare och teckna ett ramavtal. Genom ramavtalet sätts övergripande ramar för prissättning, utbud och leverans bolagen emellan. I ett första skede kommer fastigheter på den svenska, norska och danska marknaden att anslutas och de årliga abonnemangsintäkterna beräknas uppgå till cirka 300 TSEK, varav cirka 250 TSEK avser nyanslutna fastigheter utanför det tidigare pilotprojektet.

Historiskt sett har Mestro tillsammans med kunder som Balder, Heimstaden och Niam kunnat etablera sig på nya marknader. Det nya ramavtalet med CapMan möjliggör en liknande expansionsresa till fler marknader.

Om CapMan
CapMan är ett ledande, nordiskt investmentbolag som skapat värde inom onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur i över 30 år. CapMan har kontor i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, London och Luxemburg. CapMan äger idag ett fastighetsbestånd om 4 miljarder euro i Norden.

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe