Mestros kunder erbjuds AI-driven energioptimering – bolaget ingår partnerskap med nolla_E

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) ingår ett partnerskap med nolla_E för att erbjuda bolagets kunder AI-driven energioptimering av fastigheter. Samarbetet är ett av flera Mestro slutit under året och syftar till att bredda bolagets erbjudande. Med nolla_E adderar bolaget kostnadseffektiv energioptimering med garanterat hög avkastning till sin portfölj av tjänster inom energi och hållbarhet.

Det finska bolaget nolla_E har utvecklat och säljer ett datadrivet koncept för att identifiera det bästa sättet att energioptimera en fastighet. I en etablerad bransch som idag drivs av konsulter, som livnär sig på att sälja timmar, är nolla_E något av en utmanare. Med sin datadrivna modell kan nolla_E helt oberoende identifiera den mest kostnadseffektiva kombinationen av energiåtgärder som behöver genomföras i en viss byggnad för att uppnå den mest effektiva energidriften med den bästa avkastningen på investerat kapital. Allt baserat enbart på en byggnads ritningar och övriga system.

“Med erfarenheten av över 1000 utförda analyser kan vi säga att den bästa energilösningen alltid utgörs av en kombination av åtgärder. I regel ger den bästa kombinationen av åtgärder en sänkning av energianvändningen på minst 35% i kombination med en tvåsiffrig avkastning på det investerade kapitalet. Och det bästa av allt? Vi tar inte betalt per timme – istället ger vi dig ett fast pris, som är fair and square och låter vår datamodell göra jobbet åt dig”, säger Nikolas Salomaa, VD på nolla_E.

Efter ett fysiskt platsbesök för att stämma av att ritningarna stämmer så låter nolla_E sin datamodell arbeta. Under några veckor jämför den uppemot 30 000 energieffektiviseringsmetoder, för att identifiera det mest optimala sättet för just den specifika byggnaden. När projektet är klart levereras en analys som vid implementation kommer sänka energianvändningen och öka fastighetsvärdet. 

“Mestro sticker idag ut på den svenska marknaden genom att erbjuda hela värdekedjan av energiuppföljning. Vi samlar in, analyserar och visualiserar energidata. Genom partnerskapet med nolla_E breddar vi erbjudandet och adderar energioptimering, som är en uppskattad investering bland fastighetsägare med ett tydligt fokus på avkastning. Jag är stolt över att vi tar detta ett steg längre och ingår partnerskap som likt oss drivs av datamodeller. För om det är något vi vet, så är det att vi alla behöver fatta beslut efter vår data än mer i framtiden”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Partnerskapet med nolla_E lanseras idag den 8 december och kommer att tillgängliggöras med mer information till Mestros kunder under dagen. Genom partnerskapet ser bolaget att det befintliga erbjudandet kompletteras och blir mer fullständigt i dialog med befintliga och potententiellt inkommande kunder. 

Om nollaE
nolla_E tar energioptimering till nästa nivå med nya verktyg och expertis inom byggnadskonstruktion och HVAC design. nolla_E uppnår detta med sin etablerade mjukvaruexpertis i kombination med ett ramverk för att identifiera innovativa lösningar. Bolaget verkar idag i Finland och har även kunder i Sverige, Norge, Danmark, Irland, Polen, Storbritannien, Tyskland, Malta, Qatar och Estland.

Här lägger vi en Iframe