Mestros rapport “Energi i Fastigheter” visar fastigheterna som riskerar att missa klimatmålen 2030

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) släpper idag sin årliga rapport “Energi i Fastigheter 2023”, som för fjärde året i rad ger läsaren insikter om energianvändningen i svenska fastigheter. Nytt för årets rapport är avsnittet med prognostiserad energianvändning, som visar att segmentet flerbostadshus med nuvarande reduceringstakt kommer att få svårt att nå klimatmålen för Agenda 2030. Rapporten, som syftar till att skapa en benchmark för svensk energianvändning, finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Den årliga rapporten “Energi i Fastigheter” publiceras av hållbarhetsbolaget Mestro och kartlägger energianvändningen i svenska fastigheter. Rapporten, som baseras på 160 miljoner datapunkter från Mestros över 100 kunder, ämnar att skapa en benchmark för svensk energianvändning. 

I årets rapport har Mestro även lagt till ett avsnitt med prognostiserad energianvändning, för att med offentligt tillgänglig samt egen energi- och hållbarhetsdata, se vilka möjligheter olika fastighetssegment har att nå de fastställda klimatmålen i Agenda 2030. Prognosen, som är unik i sitt slag, visar att fastighetstypen lokaler (där merparten är kontor och retail, men även inkluderar bl.a. skolor, industrifastigheter och hotell) med nuvarande energireducering ser ut att nå målen, medan fastigheter inom kategorin flerbostadshus inte kommer att göra det. 

“I snart 20 år har Mestro samlat in data om fastigheters energianvändning och jag är otroligt imponerad över teamet som nu tagit vår dataanalys till nästa nivå. Med denna typ av prognoser för framtida energianvändning ger vi fastighetsägare insikter och en möjlighet att agera i tid. Bostäder och lokaler har olika förutsättningar, då de används på helt olika sätt. Just därför vill vi med den här typen av benchmark-rapport belysa detta och uppmuntra fastighetsägarna att dela data, insikter och inspireras av varandra”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Mestros analys för fastigheters måluppfyllnad av klimatmålen baseras på prognoser från det egna beståndet samt data från organisationen CRREM (Carbon Risk Real-Estate Monitoring) och deras koncept “pathways”, vilket tagits fram i samarbete med Science-Based Targets-initiativet. Dessa s.k. “pathways” visar i vilken takt fastighetsbranschen behöver sänka sina utsläpp till 2050 för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. 

Baserat på data från de sex senaste årens energireducering har en prognos tagits fram för åren fram till 2030, där det framkommer att flerbostadshus i nuvarande takt kommer att missa klimatmålen för Agenda 2030. Prognosen visar att bostäder ser ut att minska sin användning med drygt 0,9 % per år, men att sänkningen skulle behöva vara 1,6 % per år för att nå målen.

“Samtidigt som prognosen synliggör utmaningar, så ska vi inte glömma att det är just en prognos. Det finns tid att agera. Och vi ser att den gröna omställningen fortsätter att rulla på, både i form av utökad solelsproduktion, minskad användning av tappvatten och framförallt totalt minskad energianvändning. Svenska fastighetsägare ligger i framkant och med insiktsfulla dataunderlag likt Energi i Fastigheter är jag säker på att de kommer att kunna vända denna trend, vilket jag hoppas vi ska kunna se redan i nästa års rapport”, avslutar Kristin Berg. 

Rapportens lansering firades igår kväll med ett mingel på Mestros kontor i centrala Stockholm med ett 60-tal inbjudna gäster från fastighetsbranschen. Rapporten publiceras idag och finns tillgänglig för allmänheten på Mestros hemsida. Här kan du läsa rapporten.

Här lägger vi en Iframe