Molnbaserade energiuppföljningstjänsten Mestro presenterar på Redeyes temadag för Smart Cities

[mfn_before_post]

Mestros VD, Gustav Stenbeck, presenterar bolagets tjänster på Redeyes temadag den 23 mars.

Den 23 mars kl 09:05 presenterar Mestros VD, Gustav Stenbeck, bolagets tjänster och dess relevans till temat för dagen; smarta städer. Presentationen kommer att streamas live och kan följas på den här länken. En inspelad version inklusive presentationer kommer att vara tillgänglig efter seminariet på samma länk. 

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer ett molnbaserat system som automatiskt samlar in, analyserar och visualiserar kundernas energidata i realtid. Genom Mestros mjukvaruplattform kan företag och organisationer spara energi samt minska sina kostnader och sitt klimatavtryck redan från första året som tjänsten implementeras.

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe