Rättelse: Mestro vinner upphandling från Malmö Stad

[mfn_before_post]

I det pressmeddelande som skickades ut 2022-02-04 kl 17:40 saknades den så kallade MAR-etiketten. Det korrekta pressmeddelandet återfinns nedan.

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har idag fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. Upphandlingen om ett nytt energiuppföljningssystem för Malmö Stads fastigheter inleddes under 2021 och idag meddelades Mestro som den vinnande parten med motiveringen “bästa förhållandet mellan pris och kvalitet”. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 5,8 MSEK över 6 år, varav 3,5 MSEK är abonnemangsintäkter.

Malmö Stad har genomfört en offentlig upphandling för energiuppföljningssystem till kommunens fastigheter. Mestro har idag fått ett preliminärt tilldelningsbeslut i den offentliga upphandlingen, ett beslut som kan överklagas i upp till 10 dagar.

“Att Mestro får förtroendet från Malmö Stad att leverera våra tjänster inom energiuppföljning är fantastiskt kul. Jag ser fram emot att förvalta och utveckla denna kundrelation tillsammans med hela teamet på Mestro”, säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro.

Om Malmö Stad
Malmö stad är Sveriges tredje största kommun. Malmö stad är en av Malmös största arbetsgivare med ca 26 000 anställda. Organisationen består av 14 förvaltningar med olika ansvarsområden. Malmö stad bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, vilket ställer krav på innovativa produkter, lösningar och idéer. Detta vill Malmö stad utveckla tillsammans med leverantörer. Malmö stad vill ständigt hitta nya vägar att minska stadens klimat- och miljöpåverkan genom att göra det miljövänliga alternativet till det självklara alternativet.
För mer information se www.malmo.se

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe