Se Mestros presentation från Redeye Investor Forum

Mestros VD, Kristin Berg, presenterade idag bolagets tjänster och senaste nyheter på Redeye Investor Forum. Presentationen spelades in och är tillgänglig nedan.

Idag kl. 14 presenterade Mestros VD, Kristin Berg, bolagets tjänster och senaste nyheter på Redeye Investor Forum. Presentationen streamades live och finns nu tillgänglig att se på den här länken. 

“Idag hade jag glädjen att få berätta mer om hur Mestro ser att data bör vara öppen, för att gemensamt ta oss an ett av vår tids största klimatproblem; hur vi sänker energianvändningen. Jag pratade också om att vi med våra över 500 integrationer ser oss som starten och kärnan i fastighetsbolagens energianalys och hållbarhetsrapportering. Samt att vi tillsammans med våra långsiktiga samarbetspartners utvecklar vår affär och ser till att stödja våra kunder i deras vardag när det kommer till rapportering enligt EU´s taxonomi. Till sist fick jag visa några nyckeltal ur vår fina bokslutskommuniké som vi släppte förra veckan”, säger Kristin Berg, VD på Mestro. 

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en visuell plattform för energiuppföljning och hållbarhetsrapportering. Bolagets tjänster låter kunder samla in, analysera och visualisera deras energidata – helt automatiskt. Idag har bolaget över 100 kunder som med bolagets produkter lyckas spara energi samt minska sina kostnader och sitt klimatavtryck.

Här lägger vi en Iframe