Valberedning utsedd inför Mestros årsstämma 2023

Mestro AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 maj 2023 och valberedningen är nu utsedd.

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de fyra till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2022 samt styrelsens ordförande:

  • Anders Ullstrand, representerande RP Ventures AB med 16,1% av rösterna, ordförande för valberedningen
  • Catharina Kulldorff, representerande Aktiebolaget Företagsledare Rego med 13,5% av rösterna
  • Magnus Astner, representerar sig själv med 10,1% av rösterna
  • Marika Dimming, representerande Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med 10,1% av rösterna
  • Rikard Östberg, styrelsens ordförande

Valberedningen har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid extra bolagsstämma i september 2021.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.

Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till ir@mestro.se. För att valberedningen ska kunna beakta förslaget ska det ha inkommit senast den 6 april 2023.

För ytterligare information kring valberedningen, kontakta:

Rikard Östberg, styrelsens ordförande
+46 70 657 2244
rikard@rpventures.se

Här lägger vi en Iframe