Mestro AB
Boka demo

Så kan företag förbättra sin avfallshantering

Matproduktion är en av de faktorer som orsakar störst miljöpåverkan. Det krävs en stor mängd resurser för att vi ska kunna sätta mat på bordet. Därför blir det givetvis bekymmersamt när så mycket av det åker i soporna. Privatpersoner kan göra sin del för att hantera sitt avfall bättre, däribland matsvinn – företag måste även dem ta ansvar.

Hur går det då att få en bättre avfallshantering? Genom att mäta – och hur mäter man avfallshantering? Stay tuned. 

Om ni väl har hittat till det här inlägget är ni säkert bekanta med att Mestro erbjuder en tjänst för energiuppföljning. Det vi gör är att vi samlar in, bearbetar och visualiserar energidata, för att skapa en tydlig översikt för våra användare. Det skapar bättre översikt och kontroll över kundens energidata, och det går plötsligt att planera budget och ta beslut kring medveten energianvändning.

Uppföljning av avfallshantering

Exempelbild av Mestros avfallsuppföljning

Hör och häpna – Mestros plattform kan hantera avfallsdata precis som olika typer av energidata! Du läste rätt. Mestro är i dialog med ett flertal avfallshanteringsbolag för datainhämtning för specifika kunder, så att vi kan göra samma urtjusiga process för avfallsdata som för energidata. Det går att se både hur mycket av varje kategori (ex. glas, plast, kartong) som läggs i rätt återvinningskärl och notera mängd osorterat avfall. Det går att specifikt mäta matsvinn och sätta mål för hur mycket avfall som ska sorteras och produceras över huvudtaget. Dessutom finns det manuella möjligheter att lägga in sin egen data. Faktiskt har avfallshantering blivit en relevant del i hållbarhetsrapporteringen (till exempel GRESB). Det leder till att ett företag som har koll på sin avfallshantering också har bättre chanser att kunna bli miljöcertifierade.Da

Småskalig förändring för dramatisk skillnad

Vi fick chansen att prata med David Taylor som är köksmästare för The Thief, ett hotell i Norge under Nordic Choice. Taylor säger att han uppskattar The Thief och Nordic Choice mycket för att Nordic Choice tydligt visar att de inte bara pratar om hållbarhet, utan de gör även stora insatser för att förbättra sin klimatpåverkan. Mestro hade implementerats för hotellet strax innan han började där i början av år 2018 – däribland Mestros funktion för att hantera matavfall.

Med hållbarhetstänk i ryggraden och ett tydligt sätt att mäta matsvinn kunde Taylor ihop med sina medarbetare snabbt minska mängden matavfall i köket på The Thief. Mestros visualisering av data gav tydlig feedback även där det var svårt att själv se skillnad med blotta ögat, säger David Taylor. Det handlar sällan om hundratals kg som kan sparas in på ett ställe. Snarare ligger den stora skillnaden i det lilla. Det finns en stor vinning i att tänka ”vad kan vi göra med det vi har?”, säger han. Han ger som exempel att stammen på dill som annars brukar slängas, med fördel kan hackas ned och användas i såser.

Skillnad i kultur

David Taylor, Head Chef på The Thief

Mestro ger David Taylor och hans medarbetare möjligheten att se hur långt de har kommit och hur bra det går, fortsättningsvis. Men en så tydlig mätning och visualisering av data går det verkligen att mäta både matsvinnet och förändringen av dito över tid. David Taylor menar också att det har blivit en skillnad i slängkulturen i köket. Tydlig mätdata ger möjligheten till att sätta veckoliga mål och hur olika val påverkar mängden avfall. Alla jobbar numera på samma för att minska både matavfallet och kökets klimatpåverkan. När ledningen på The Thief och Nordic Choice skulle kika på datan utgick de från att något var fel med siffrorna. Inte kunde väl köket i The Thief ha minskat sitt avfall med 60 procent, förra året (2018)?

Jo då! Det är helt sant. Med mätning och uppföljning går det att se skillnaden av ens insatser. Så går det också att bli bättre på avfallshantering, och därmed minska sin miljöpåverkan. Toppen!

Bra jobbat The Thief, vi är imponerade!

Tills vidare,
Team Mestro

Tillbaka till bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inget från Mestro

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli med på vår hållbarhetsrevolution! Med enkla, smarta tips rakt i din inbox kan du ta ännu mer kontroll över er energianvändning. Självklart tillsammans med intressanta artiklar och det senaste från oss på Mestro. Hakar du på?

Sverige

Kungsgatan 10
111 43 Stockholm, Sverige

08-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Köpenhamn, Danmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norge

facebooklinkedinenvelope