Mestro AB
Boka demo

Digitalisering i fastighetsbranschen.

Digitaliseringen i fastighetsbranschen innebär ett teknikskifte. Med allt mer tillgänglig data och information ökar behovet av att samla datan i en pålitlig infrastruktur. Mestros digitala plattform gör energiuppföljningen till en fröjd, där komplex energidata visas på ett lättförståeligt sätt med tillgång till kompletta analyser och rapporter.

Mestro är experter vad som krävs för komplett energiuppföljning i fastighetsbranschen. Vi har gång på gång lyckats bevisa en positiv förändring; bara genom att medvetandegöra energianvändningen hos ett företag går det att förbättra beteendemönstret runt frågan och i förlängningen sänka både energianvändning och -kostnader.

Här nedan sätter vi fokus på fyra områden inom energi i fastighets-branschen som drar stor nytta av digitaliseringen och representerar genomförbara digitaliseringsprojekt som snabbt betalar av sig.

Ladda ner full PDF

Vinnande investeringar.

I en allt snabbare digital utveckling blir informations- och kunskapsverktygen ännu viktigare för dagens beslutsfattare och kommer att representera de avgörande fördelarna. Mestro ger dig komplett material för att kunna ta välgrundade beslut.

Här nedan är fyra distinkta fördelar som var och en visat sig vara vinstgivande investeringar.

1.

Automatisering med timdata sänker dina kostnader.

Automatisering med timdata sänker dina kostnader.För en låg kostnad går det att få timbaserad data automatiskt inläst i ett energiuppföljningssytem där driftingenjörer kan se fastighetens förbrukning redan dagen efter, timme för timme.

Traditionellt har energiuppföljning skötts av att driftingenjörer ronderar sina fastigheter.

Dagens teknologi erbjuder automatisk access.

Dagens teknologi erbjuder automatisk access till en lägre kostnad. Kalkyler visar på en besparing på runt 40-50% av de mantimmar som traditionellt lagts på rondering. Mestro ser en direkt besparing på runt 10% av energikostnaden redan första året hos kunder som gjort denna konvertering.

2.

Smarta SaaS-baserade tjänsteportaler.

Molnbaserade tjänsteportaler fokuserar på nyckeltal och jämförelse. Vi hjälper er att skapa en struktur för löpande uppgradering och förändring.

Relevanta nyckeltal hjälper att prioritera olika fastigheter.

Att utveckla beräkningsmoduler på en automatiskt insamlad databas är nyckeln till att synliggöra förändringar och prioriteringar. I större bestånd hjälper dessa nyckeltal att synliggöra en prioriterad del av en portfölj och att samla profildata för respektive objekt.

3.

Engagemang sparar pengar.

Mestros plattform erbjuder nyckeltalsberäkningar och redovisar även verklig kostnad för varje fastighet.

Gamification engagerar teamen.

Vårt system beräknar verkliga miljövärden baserat på data från leverantörer – vilket ofta efterfrågas av bland annat hållbarhetsdrivna hyresgäster. Mestro har byggt in element av gamification i vårt system för att ytterligare främja engagemang och medvetenhet hos våra kunder.

4.

Profilering ökar ditt NKI.

Profilerande skärmar och rapporteringar ökar ditt NKI.

NKI ökar med över 20 punkter.

En skärm installeras på kontoret och en rapport skickas ut varje kvartal där all data finns sammanställt i en läges-, kostnads- och prognosrapport med tävlingsmoment invävda. Över ett kvartal ökade NKI-mätningen med över 20 punkter hos vår kund Humlegården.

Missa inget från Mestro

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli med på vår hållbarhetsrevolution! Med enkla, smarta tips rakt i din inbox kan du ta ännu mer kontroll över er energianvändning. Självklart tillsammans med intressanta artiklar och det senaste från oss på Mestro. Hakar du på?

Sverige

Kungsgatan 10
111 43 Stockholm, Sverige

08-30 25 00

Danmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Köpenhamn, Danmark

Norge

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norge

envelope