Ett av vår tids största klimatproblem.

Ett av vår tids största klimatproblem

Det första steget för att lösa ett problem, är att erkänna att du har ett. Därför lanserar vi nu kampanjen "Ett av vår tids största klimatproblem" – ett sätt att synliggöra vilken otroligt viktig roll fastigheter spelar i den gröna omställningen. För vi har alla pratat om flyget, köttet och källsorteringen. Nu är det dags att tala om fastigheten och hur en effektiv sådan kan rädda både klimatet och plånboken.

Fastigheter står för 40% av Sveriges energianvändning. Det är mer än vad alla bilar, båtar, bussar, tåg och flygplan använder tillsammans. Trots detta känner förhållandevis få människor till vilka problem, men kanske framförallt lösningar som bor i våra fastigheter. 

För vi lever i en unik tid – en tid där energiläget blivit en av vår tids viktigaste frågor. Samtal om energi har fram tills för några månader sedan kretsat kring hållbarhet. Hur vi ska säkra en energibas som är trygg inte bara för oss utan för planeten. Men sen så hände något. Energifrågan gick till att bli en folklig fråga, något de flesta av olika skäl var tvungna att förhålla sig till. 

En perfekt storm av omständigheter gjorde att elpriset rusade till tidigare aldrig skådade nivåer. Flera europeiska kärnkraftverk lades av olika anledningar ned. Vissa var för gamla, andra kunde inte drivas i rådande värme och vissa kasserades som en del av den gröna omställningen och satsningen på förnybara energislag. På toppen av detta invaderade Ryssland grannlandet Ukraina och ett geopolitiskt spel inleddes där angriparen valde att strypa gasleveranser, något som ytterligare förvärrade situationen.

För att lösa dagens komplicerade situation krävs en mängd åtgärder. Många av dessa ligger utom vår kontroll men det finns också möjligheter, åtgärder som kommer göra skillnad på riktigt. Inte bara för vår trygghet, utan för planetens.

Nyligen släppte Energiforsk. en studie som visade att om Europa kunde reducera sin elanvändning med 10% skulle detta kunna halvera elpriserna. Fastigheter använder 40% av Sveriges energi och skulle genom en energioptimering därför ha en enorm inverkan på den samlade användningen. Och detta är inte en teoretisk utgångspunkt. Vi vet detta för att det finns fastighetsbolag som aktivt arbetar med sin energianvändning. 

Några av dessa är Blader, Diös och SBB, tre bolag, tre partners till denna kampanj som varje dag arbetar för att optimera sin användning. Genom att använda Mestro Portal, kan de samla in, analysera och visualisera sin energianvändning. Och agerar därefter! Det är hållbarhetsarbete på riktigt. 

Som en del av denna kampanj lanserar vi på Mestro Tidsbespararen, ett verktyg där du som fastighetsägare kan få en uppskattning av hur mycket tid och pengar du kan spara genom att energieffektivisera med Mestro. 

Se vilka möjligheter som bor i en effektiv energiuppföljning och bli en del av lösningen till ett av vår tids största klimatproblem. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe