Styrelsen för Mestro har avvisat ett indikativt offentligt uppköpserbjudande

Styrelsen för Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) meddelar att ett indikativt offentligt uppköpserbjudande i spannet 15 till 17 kronor per aktie har avvisats.

Styrelsen för Mestro mottog den 11 april 2023 ett budbrev med ett indikativt offentligt uppköpserbjudande från ett konkurrerande nordiskt SaaS-bolag (”Budgivaren”) (det ”Indikativa Budet”). Av det Indikativa Budet följer att vederlaget vid ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande föreslås vara i spannet 15 till 17 kronor per aktie, vilket på en fullt utspädd basis värderar Mestro till mellan 139,5 miljoner kronor och 158,1 miljoner kronor.

Styrelsen har enhälligt beslutat sig för att avvisa det Indikativa Budet mot bakgrund av att styrelsen inte anser att det tillräckligt väl återspeglar värdet av Mestro. Av det Indikativa Budet framgår att Budgivaren villkorat ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande av att styrelsen för Mestro enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet samt andra, för offentliga uppköpserbjudanden, sedvanliga villkor.

Här lägger vi en Iframe