Panelsamtal om fastighetsbranschens gröna omställning

Fastighetsbranschen och den gröna omställningen – så tänker experterna

I en bransch som står för nära 40 % av Sveriges totala elanvändning och en femtedel av landets koldioxidutsläpp är varenda kilowattimme avgörande. Nu står fastighetssektorn inför sin kanske största utmaning någonsin: att uppnå hållbarhetsmålen för Agenda 2030.

Vi på Mestro har tagit pulsen på denna utmaning och utvärderat branschens hållbarhetsresa genom att analysera 160 miljoner datapunkter, insamlade från över 1 600 fastigheter. Detta har resulterat i den fjärde upplagan av vår årliga rapport Energi i fastigheter. Rapporten, som kartlägger svenska fastigheters energianvändning fram till 2030 med hjälp av sex avancerade prognosmodeller, belyser en avgörande trend: fastighetsbranschens energianvändning är på väg nedåt, men inte tillräckligt snabbt.

Vid rapportlanseringen, där vi välkomnade fastighetsägare, hållbarhetschefer och ledare inom proptech-sfären, framförde Axel Stenbom och Andreas Stenmark, Marketing & Communications Manager respektive Data Scientist, en bild av läget. De visade att även om vi ser en minskning av energianvändningen i vissa fastighetstyper med cirka 5% de kommande sex åren, är denna förbättring långt ifrån vad som krävs för att nå hållbarhetsmålen för 2030. Med andra ord har vi, trots framsteg, en lång väg kvar att gå.

För att bättre förstå läget och utforska möjliga vägar för förbättring arrangerade vi ett panelsamtal med en rad framstående hållbarhetsexperter. Bland de medverkande ingick Linda Kjällén, hållbarhetschef på CBRE; Christoffer Börjesson, vd för Newsec Digital Accelerator; Mook Changrachang, energistrateg på Bonnier Fastigheter; samt Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten. De delade med sig av sina insikter och perspektiv på den gröna omställningens utmaningar och möjligheter.

Den gröna omställningen är en kunskapsfråga

Enighet rådde bland panelens experter: kunskapsbristen är den mest avgörande barriären. 

”Det räcker inte att utbilda bara en handfull specialister inom fastighetsförvaltning; en bred förståelse för energi och hållbarhet måste genomsyra varje nivå av organisationen,” menade Linda Kjällén. ”Vi måste kunna ta samtalet med dem som inte har satt sig in i frågan, inte bara hållbarhetsansvariga. Det är absolut avgörande att skaran som besitter kunskap om energi och grön teknologi blir mycket större. Kompetensförsörjningen är det som avgör om branschens långsiktiga ambitioner bär eller brister.”

Bristen på kunskap om hållbarhet var något som var påtagligt på alla nivåer – även ledningsgrupper, hävdade även Christoffer Börjesson. 

”Hur många i branschens ledningsgrupper vet vad en kilowatt är, och hur många vet vad det innebär för koldioxidutsläppen? Utan kunskap blir det väldigt svårt att fatta effektiva beslut och genomdriva förändringar. Innan man bestämmer vad man ska göra måste man förstå var man är och vart man vill.”

Det är dags att integrera ny kompetens

Trots bejakandet av en kompetensbrist framhävde panelen dock att både lösningar och kompetens finns, bara man anstränger sig för att leta, både inom och utanför bolagen. 

”Även om kompetensförsörjningen är begränsad finns det kunskap att tillgå om man faktiskt letar,” påpekade Mook Changrachang. ”Det är avgörande att våga koppla in och lyfta upp personer som har utbildningen och para ihop dem med de som saknar den. Det finns även gott om organisationer, konsulter och experter att samarbeta med,

Panelen menade att ledningen måste vara öppna för  att välkomna en ny generation av hållbarhetsentusiaster, och aktivt arbeta för att omfamna och utnyttja deras kunskap och driv. Många av de nyexaminerade branschkollegorna kommer med helt nya perspektiv, samt en nyfikenhet som kan ge företagen den skjuts som behövs.

Vi måste tänka mer som läkare

Panelen var även ense om vikten av att våga förflytta perspektiv för att kunna identifiera och åtgärda problem effektivt. 

”När man studerar till läkare börjar man med att lära sig allt man kan om kroppen och dess processer, för att skapa en förståelse för hur de olika delarna ska fungera under perfekta omständigheter. Så bör vi ta oss an fastigheter. Vilken är den perfekta fastigheten? Detta låter oss identifiera faktiska brister och adressera dem med effektiva, fokuserade åtgärder som får stor effekt,” menade Changrachang.

Hon betonade även vikten i att förstå vilka åtgärder som faktiskt ger resultat innan man investerar i breda lösningar. ”Blodprovet måste med andra ord komma först. Om implementerar flera lösningar samtidigt – säg att man byter fönster, värmepumpar, implementerar smart teknologi och lyckas sänka sin energianvändning – så vet man inte heller vilken av åtgärderna det var som faktiskt fungerade.”

Effektiviseringen är en grundsten

Vad gäller åtgärder bistod Energimyndighetens Carlos Lopes med kunskap om nya teknologier, system och strategier som både utvecklats och i nuläget utvecklas av Energimyndigheten. Med det sagt tryckte han extra mycket på att startskottet för fastighetsbolagen borde vara att se till att de befintliga fastigheterna är så energieffektiva som möjligt. 

”Innan man lägger allt krut på materialfrågor bör man se till att krama ur allt man kan av fastigheten. Vi har en lång väg att gå vad gäller energieffektivisering, och vi bör se till att vi är så effektiva som möjligt innan vi lägger alla resurser på renoveringar.”

Vägen framåt

Under det nästan timslånga panelsamtalet utforskades en mångfald av potentiella vägar framåt. Diskussionen rörde sig kring behovet av striktare lagstiftning, motivation genom incitament och finansiella stöd, samt vikten av ökad kunskap genom utbildning. En central slutsats som alla deltagarna enades om var dock betydelsen av att samarbeta bolagsöverskridande – då genom att dela kunskap och göra data mer tillgänglig och transparent.

Vår ambition är att fortsatt föra samman röster som driver på hållbarhetsagendan, vare sig de kommer från näringslivet eller politiken, för att bidra till den pågående debatten om de utmaningar vi står inför. Vi är övertygade om att gemensamma insatser, öppen dialog och en villighet att välkomna nya perspektiv, är det absolut bästa sättet att tillsammans påskynda vår väg mot en mer hållbar framtid.

För de av er som ännu inte har tagit del av rapporten Energi i Fastigheter kan ni nu ladda ner den här.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe