Mestro & nolla_E i nytt samarbete

nolla_E och framtidens energirådgivning

Den här texten handlar om en konsult. Men tro inte för en sekund att du vet vad vi menar. För berättelsen om just den här konsulten kommer förändra mer än din sinnebild. Välkommen till en föreställning där magikern kan förvandla en energihaltande fastighet till ett tempel tillägnat hållbarheten. Mina Damer och Herrar, ta era platser och låt oss presentera Mestros nya samarbetspartner: nolla_E!

Vem ska jag tro på?

En fastighet är en komplicerad sak, ett intrikat nät av trådar där knutarna inte är jämnt fördelade. Varje fastighet besitter en förbättringspotential, möjligheter till att knyta upp några av knutarna och strömlinjeforma processen som leder till den ultimata fastigheten. En energi-, temperatur- och kostnadseffektiv plats. 

För att nå dit krävs strategiska åtgärder och investeringar men kontemplera vägen dit; Vilken typ av analys utförd av vem, krävs för att veta vilka åtgärder som är att föredra? Med risk för att låta dömande finns det en viss logik som motiverar aktörer på konsultmarknaden. Som det så fint brukar heta; För en hammare är alla problem en spik. Om du vill energieffektivisera din fastighet och tar dit en expert på fönster kommer lösningen till dina bekymmer oftast vara nya fönster. Samma mönster kommer prägla ventilation, vattenlösningar, solpaneler, ja du förstår.

En människa hör ditt behov, tittar på din fastighet och och inleder sitt arbete assisterad av en dator. Det är vid denna punkt i vår berättelse det kommer en vändning. Låt oss berätta om nolla_E – aktören som utmanar den klassiska energikonsulten.

Hälften konsult, hälften magi

nolla_E är en energikonsult men givet det du nu kommer lära dig känns ordet något futtigt. Till sitt förfogande har nolla_E nämligen ett unikt verktyg, en AI-modell till för att förändra marknaden. Istället för att en människa assisteras av den dator är det här en dator som assisteras av en människa. Så här går det till…

Anledningarna är för många att räkna – du vill energieffektivisera din fastighet. nolla_E kontaktas och inom noll(E)tid börjar allt nödvändigt underlag samlas in. Som Mestro kund kommer det givetvis betyda att vi skickar med din högupplösta data. nolla_E skickar också ut någon till fastigheten för att noggrant studera dess utformning. Struktur, arkitektur, VVS- och elscheman, ja allt som går att veta om den givna fastigheten. Varje centimeter behöver överensstämma med ritningarna och om detta inte är fallet korrigeras underlaget. Ett underlag som sedan stoppas in i AI-modellen och därefter går ridån upp – föreställningen kan börja. 

Analysmodellen börjar bearbeta datan, plöjer genom lite drygt 30 000 olika kombinationer av åtgärder, detta för att utifrån den specifika fastighetens byggnadstekniska förutsättningar hitta den bästa rekommendationen – det faktiska svaret till hur du reducerar din energianvändning. Den samlade datakraften analyserar samtliga delar av en byggnads energiflöden – samtidigt. 

Ventilation, fönster, dörrar, tak, köldbryggor, läckageluft, ytterväggar, luftflöden… Alla dessa blir till datapunkter i en maskin byggt för en sak och en sak enbart – att hitta den optimala kombinationen av åtgärder för att reducera energianvändningen. Slutprodukten är en sammanställning av analysen tillsammans med en rad rekommendationer vilken kunden är fri att använda efter egen vilja. Med andra ord är kunden helt frikopplad från nolla_E efter leverans, fri att välja leverantör för att åtgärda problemen synliggjorda i nolla_E:s analys. Den enda skillnaden är att åtgärderna nu är placerade i en hierarkisk ordning av kombinationer där logiken inte dikteras av en enskild konsults erfarenhet eller incitament – utan fastighetens. 

nolla_E tar också hänsyn till kundens tillgängliga budget, kapitalet man är redo att investera i sitt effektiviseringsprojekt. Varför? nolla_E kommer anpassa åtgärdsförslagen till denna summa och på så sätt säkerställa att analysen mynnar ut i en realistiska åtgärder. 

Det visar sig fungera

Hur bra det än låter så är nolla_E är inte ett teoretiskt projekt, en tankelek till för att skrämma konsulten med block i hand. Med kunder i Finland, Sverige, Tyskland, Malta, Estland, Maldiverna med flera, har nolla_E ett pärlband av exempel på sin egen framgång. Två lägenhetshus i Åbo har efter konsultation kunnat reducera sin energianvändning med 77%, en skola i Rusko har gjort ekonomiska besparingar på 140 000 kronor per år. Det spelar egentligen ingen roll vad fastigheten används till eller när den byggdes: Den bästa kombinationen av åtgärder brukar resultera i en reducerad energianvändning på minst 35%, detta i kombination med en  tvåsiffrig avkastning på det investerade kapitalet. Det är energieffektivisering i praktiken.

Mestro ser att den teknologiska utvecklingen har fört oss till en trevlig plats där information i form av data inte enbart behöver analyseras retroaktivt. Alla fastigheter, överallt, oavsett byggnationsår, besitter en viss potential när det kommer till energieffektivisering. nolla_E i partnerskap med Mestro vill i en tid av osäkerhet synliggöra denna potential. Detta är sättet. 

Kontakta din Customer Success Manager, eller ring vår support för en utförligare produktbeskrivning. Information är A och O i en process som slutar med en energieffektiv fastighet. Så tillåt dig själv bli informerad, inte bara om din fastighets nuvarande prestanda utan dess framtida. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe